Våra covid-19 rutiner

FÖRSTA BESÖKET
Du väljer hur vi ska planera begravningen
- Vi kan "träffas" per telefon
- Vi kan träffas hemma hos Dig
- Vi kan träffas hos oss
Du når oss som vanligt på 031-924023 och info@begrav.se
Vi svarar alltid

Personlig omtanke

Vad betyder personlig omtanke för mig?
Att vara personlig är att bjuda på sig själv.
Att visa omtanke är att vilja förstå och att vilja hjälpa.

Personlig omtanke

Det första samtalet med mig inleds ofta med att Du berättar om vad Du har varit med om. En del ger mig alla detaljer. Några få vill inte tala alls om det som har hänt. För de flesta är dock behovet att prata helt uppenbart. Du får berätta precis vad Du vill och hur mycket eller litet Du vill.

Vi hjälper Dig att utforma det avsked Du vill ha

Jag vill att Du skall känna Dig trygg och att Du skall veta att det är Du som bestämmer. Min roll är att lyssna och varsamt leda Dig till de beslut som behöver fattas.

Vi hjälper Dig med allt det praktiska

Du kan tryggt låta oss göra alla bokningar och praktiska göromål. Vi håller Dig informerad under hela processen och Du kan alltid nå oss för att få svar på allt Du undrar om.